Nguyên Gia .,JSC

IT'S ALL INSIDE

 

DỊCH VỤ TƯ VẤN CNTT

Đội ngũ tư vấn CNTT của NGC kết hợp giữa kiến thức công nghệ thông tin chuyên sâu với kinh nghiệm về hoạt động kinh doanh, tài chính và kế toán.

Ngoài ra, chúng tôi có các thuộc tính nghề nghiệp mà khách hàng đòi hỏi ở một chuyên viên tư vấn CNTT:

 • Tính khách quan và độc lập
 • Khả năng tiếp cận toàn cầu, am hiểu về địa phương
 • Phương pháp tiếp cận cân bằng đối với tăng trưởng và rủi ro
 • Kiến thức chuyên sâu về tài chính, pháp luật, kiểm soát CNTT và về ngành kinh doanh

Cách thức hỗ trợ khách hàng

Chúng tôi giúp các tổ chức thấy được cách điều chỉnh năng lực CNTT của họ phù hợp với các chiến lược và mục tiêu hoạt động. Chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ được thiết kế nhằm hỗ trợ các tổ chức nâng cao lợi nhuận thu được từ các khoản đầu tư vào CNTT và quản lý hiệu quả các rủi ro về CNTT. 

Odoo text and image block
Odoo image and text block

DỊCH VỤ TƯ VẤN QUẢN LÝ

Các tổ chức doanh nghiệp thành đạt thường rà soát hoạt động của họ để nâng cao hiệu quả và nắm bắt cơ hội.

Các nhà lãnh đạo kinh doanh và lãnh đạo chính phủ thường chú trọng vào các yếu tố chi phối giá trị như:

 • thu thập thông tin chính xác để làm chủ và thấu hiểu hoạt động kinh doanh
 • điều khiển tính phức hợp của doanh nghiệp và thực hiện các thay đổi cơ cấu cần thiết
 • chú trọng hiệu quả hoạt động bền vững
 • Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi hỗ trợ các tổ chức hiểu được các động lực quan trọng nhất chi phối giá trị của họ và phối hợp với họ để cải thiện hiệu quả hoạt động

Chúng tôi kết hợp năng lực kỹ thuật cao với kinh nghiệm thích hợp về các ngành nghề kinh doanh để đưa ra ý kiến tư vấn sát với thực tiễn. Khách hàng cũng có thể tận dụng được các nguồn lực lớn trên toàn cầu của NGC.

Cách thức hỗ trợ khách hàng

Để tìm hiểu thêm thông tin về các dịch vụ Hiệu quả hoạt động và Công nghệ của chúng tôi, xin vui lòng truy cập:

 • Dịch vụ Hiệu quả Hoạt động Kinh doanh
 • Dịch vụ Tư vấn Công nghệ Thông tin

DỊCH VỤ TƯ VẤN DỰ ÁN CNTT

Danh mục các dự án CNTT và kinh doanh ngày càng trở nên phức tạp và liên quan lẫn nhau. Các dự án này thường thu hút các khoản đầu tư đáng kể và sự quan tâm của các bên liên quan có uy tín. Các Ban Quản lý Dự án quan tâm đến khả năng xảy ra thất bại lớn của dự án và đang tăng cường tìm kếm một quan điểm độc lập về các rủi ro của dự án.

Dịch vụ Tư vấn Dự án CNTT giúp các khách hàng điều chỉnh các hoạt động của dự án cho phù hợp với các chiến lược kinh doanh chủ yếu, xác định và quản lý rủi ro.

Các chuyên gia của chúng tôi có thể hỗ trợ việc thực hiện và giúp các khách hàng củng cố được năng lực tổ chức và đạt được hiệu suất dự án lớn hơn để họ có thể thu được kết quả mong muốn.

Cách thức hỗ trợ khách hàng

Dịch vụ Tư vấn Dự án CNTT của chúng tôi gồm có:

 • Hỗ trợ Văn phòng Quản lý Chương trình (PMOA)
 • Hỗ trợ Quản lý Dự án Lớn (LPMA) 
 • Đánh giá và Theo dõi Rủi ro Dự án (PRA&M) 
 • Hỗ trợ Yêu cầu Kinh doanh 
 • Hỗ trợ Chọn lựa

Start with the customer – find out what they want and give it to them.

Odoo text and image block

Odoo image and text block

DỊCH VỤ TƯ VẤN ERP

Triển khai và nâng cấp hệ thống hoạch địch nguồn lực doanh nghiệp (ERP) như SAP, Oracle hay ODOO là một sự đầu tư và nỗ lực khởi đầu với việc hoạch định chiến lược và mở rộng tới hoạt động triển khai và các giai đoạn tiếp theo.

Để thu được lợi nhuận mong muốn từ khoản đầu tư, các tổ chức cần chủ trương triển khai một giải pháp ERP có thể hợp nhất và tối ưu hóa các quy trình kinh doanh với công nghệ để đạt được hiệu quả của các quy trình và hệ thống kiểm soát, giảm chi phí và quản lý tuân thủ hiệu quả.

Các chuyên viên Dịch vụ Tư vấn ERP của NGC kết hợp kinh nghiệm sâu sắc về kinh doanh, tài chính và kế toán với các kiến thức kỹ thuật và thực tế về các ứng dụng Oracle.

Với tính khách quan và độc lập, NGC chúng tôi có thể áp dụng một phương pháp tiếp cận tổng thể hơn đối với chu kỳ thực hiện - một phương pháp tiếp cận có thể giúp nâng cao lợi ích của dự án và giảm thiểu rủi ro - và mang đến giá trị khách quan cho tổ chức của quý vị.

Cách thức hỗ trợ khách hàng

 • Chúng tôi cung cấp các hướng dẫn và hỗ trợ tổng thể vể chu kỳ cho các khách hàng thực hiện triển khai ERP.
 • Chúng tôi giúp các khách hàng định hướng qua mỗi giai đoạn của dự án ERP, hỗ trợ họ các phương thức nhằm tăng giá trị kinh doanh tiềm năng. Kết quả có được là một hệ thống gắn liền với các mục tiêu kinh doanh, đảm bảo chất lượng, cải thiện công tác kiểm soát và mang đến các giá trị lâu dài.

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP THÔNG MINH

Quản trị Doanh nghiệp Thông minh giúp khách hàng có thể đánh giá tình hình trị trường hiện tại và dự báo những yếu tố có thể chi phối sự thành công trong tương lai, cũng như có được sự thấu hiểu từ khả năng phân tích số lượng lớn các dữ liệu một cách thống nhất. Dịch vụ Quản trị Doanh nghiệp Thông minh bao gồm việc hỗ trợ khách hàng xây dựng nguyên lýđiều hành/thẻ điểm nhóm nhiều bộ phận, các yêu cầu báo cáo tích hợp (tài chính và hoạt động), thiết lập các quy trình quản lý thông tin và quản lý hiệu quả hoạt động tích hợp.

Dịch vụ Doanh nghiệp Thông minh (BI) của chúng tôi bao gồm:

Quản lý Khách hàng

 • Chúng tôi hỗ trợ khách hàng trong việc thiết kế và triển khai các hệ thống quản lý khách hàng, bao gồm phân tích và ước tính tác động kinh tế của nỗ lực này. Chúng tôi cũng hỗ trợ việc xác định và triển khai các thay đổi cần thiết trong cơ cấu tổ chức, các kênh phân phối, hoạt động và hạ tầng, cũng như thay đổi về hỗ trợ quản lý nhằm tăng cường hiệu quả và hiệu suất hoạt động của các khách hàng của chúng tôi.

Thiết kế Ý tưởng

 • Thiết kế và chi tiết kỹ thuât của các yêu cầu về chức năng và kỹ thuật của các ứng dụng doanh nghiệp thông minh hỗ trợ việc phân tích hoạt động kinh doanh, dự toán và hoạch định, tính toán chi phí vàxác định khả năng sinh lợi.


Odoo text and image block

12

ĐỐI TÁC

45

DỰ ÁN LỚN

8

GIẢI THƯỞNG

37

NHÂN VIÊN

500+ Dự án lớn, tiêu biểu đã triển khai thành công.

Liên hệ ngay với chúng tôi để cùng NÂNG TẦM DOANH NGHIỆP.